آدبلیو-انرژی AW-Energy Oy با معرفی یک فرآیند ترکیبی برای تولید هیدروژن سبز وارد بازار هیدروژن تجاری ,,,

آدبلیو-انرژی AW-Energy Oy با معرفی یک فرآیند ترکیبی برای تولید هیدروژن سبز وارد بازار هیدروژن تجاری می شود. آدبلیو-انرژی می گوید که دستگاه انرژی موجی آن ، در صورت ترکیب با سایر منابع انرژی تجدیدپذیر ، می تواند کاهش قابل توجهی در هزینه هیدروژن سبز را ایجاد کند و یک راه حل مناسب برای محرک اجرای نقشه راه هیدروژن انرژی پاک جهان است.

در مفهوم آدبلیو-انرژی، انرژی موجی مکمل تولید انرژی خورشیدی است تا بتواند هیدروژن سبز در مقیاس بزرگ را امکان پذیر کند. این سیستم می تواند تولید را در طول شب حفظ کند ، از خاموش شدن فرآیند جلوگیری کند ، تغییرات فصلی را تکمیل کند و نوسانات ناگهانی برق را هموار کند.

این دستگاهی است که انرژی موج اقیانوس را به برق تبدیل می کند. این دستگاه در مناطق نزدیک ساحل (تقریباً ۰٫۳-۲ کیلومتر از ساحل) در اعماق بین ۸ تا ۲۰ متر کار می کند. بسته به شرایط جزر و مدی غالباً یا کاملاً غرق شده و در بستر دریا لنگر می اندازد. یک واحد این دستگاه بین ۳۵۰ کیلووات تا ۱۰۰۰ کیلو وات درجه بندی می شود. این فناوری می تواند به صورت تک واحدی یا در مزارع به کار گرفته شود.

بیکر مک کنزی گزارش می دهد که اندازه بازار هیدروژن کم کربن می تواند تا سال ۲۰۳۰ به ۲۵ میلیارد دلار برسد. شورای هیدروژن نشان می دهد که ۷۰ میلیارد دلار – کمتر از ۵ درصد از هزینه سالانه انرژی جهانی – از منابع خصوصی و عمومی ، هیدروژن را قادر می سازد تا گسترش یابد.

آدبلیو-انرژی می گوید ، رشد تولید هیدروژن سبز با استفاده از انرژی موجی می تواند یک راه حل مقرون به صرفه در رسیدن به آخرین اهداف هیدروژن در جهان باشد.

مركز پايش تحولات انرژی جهان

  • نویسنده : محمد کریمی