در یک نامه مشترک، انجمن تولیدکنندگان اتومبیل اروپا (ACEA)، حمل و نقل و محیط زیست و سازمان مصرف کننده اروپا (BEUC) از کمسیونرهای حمل و نقل، صنعت و انرژی اتحادیه اروپا خواستند تا از زیرساخت های سوخت جایگزین (AFID) استفاده کنند تا به هدف یک میلیون شارژر عمومی تا سال 2024 و سه میلیون تا 2029 برای خودروهای الکتریکی دست یابند.

در یک نامه مشترک، انجمن تولیدکنندگان اتومبیل اروپا (ACEA)، حمل و نقل و محیط زیست و سازمان مصرف کننده اروپا (BEUC) از کمسیونرهای حمل و نقل، صنعت و انرژی اتحادیه اروپا خواستند تا از زیرساخت های سوخت جایگزین (AFID) استفاده کنند تا به هدف یک میلیون شارژر عمومی تا سال ۲۰۲۴ و سه میلیون تا ۲۰۲۹ برای خودروهای الکتریکی دست یابند.

زیرساخت های سوخت جایگزینکه  ​​در سال ۲۰۱۴ تصویب شد، چارچوبی را برای توسعه زیرساخت های سوخت جایگزین در اروپا ایجاد می کند، از جمله برق برای وسایل نقلیه الکتریکی و همچنین هیدروژن برای سلول های سوختی و گاز طبیعی مایع برای حمل و نقل.

در این نامه آمده است که تعیین اهداف، بیانگر همگامی افزایش تعداد نقاط شارژ عمومی با افزایش فروش وسایل نقلیه الکتریکی در اروپا می باشد. این امر همچنین به صنعت خودرو و اپراتورهای شارژ مجدد و شرکت های حمل و نقل نیز اطمینان لازم را می دهد. به گفته این گروه ها ، این پیشنهاد همچنین به ایجاد یک میلیون شغل در سراسر قاره کمک می کند و به اتحادیه اروپا کمک می کند تا اهداف آب و هوایی خود را برآورده کند.

گروه ها همچنین پیشنهاد دادند که تعداد شارژرهای در دسترس عموم باید متناسب با تعداد ماشین های الکتریکی در جاده افزایش یابد.

اتحادیه اروپا همچنین باید با تعیین اهدافی برای شارژرهای سریع در مناطق شهری، نیازهای روزافزون رانندگان خودروهای الکتریکی و تاکسی های برقی را که دسترسی کم به شاژر دارند را برطرف کند. این قانون همچنین باید حدود ۱۰۰۰ ایستگاه هیدروژنی را تا سال ۲۰۲۹ تعیین کند.

این گروه ها همچنین از کمیسیون اروپا خواستند که این بخشنامه را بصورت یک آیین نامه ارائه دهد زیرا این امر به هماهنگی استانداردهای شارژ مجدد، روش های پرداخت برای مصرف کنندگان، شفافیت تعرفه ها، نگهداری و سایر موارد در بازار مشترک اتحادیه اروپا کمک می کند. یک آیین نامه همچنین امکان اجرای سریع اهداف جدید را فراهم می کند در حالی که یک دستورالعمل نیاز به انتقال آنها به قوانین ملی دارد که ممکن است سالها به طول انجامد.

مركز پايش تحولات انرژی جهان

  • نویسنده : محمد کریمی