(شینهوا) - اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) چهارشنبه 18 سپتامبر اعلام كرد كه واردات نفت خام افزایش یافته و صادرات طی هفته منتهی به 13 سپتامبر كاهش یافته است.

(شینهوا) – اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) چهارشنبه ۱۸ سپتامبر اعلام كرد كه واردات نفت خام افزایش یافته و صادرات طی هفته منتهی به ۱۳ سپتامبر كاهش یافته است.

براساس گزارش هفتگی در مورد وضعیت نفت ، متوسط واردات نفت خام به امریکا در هفته گذشته به ۷٫۰۵ میلیون بشکه در روز رسیده است که نسبت به هفته گذشته ۳۲۶ هزار بشکه در روز افزایش داشته است ، در حالی که صادرات به حدود ۳٫۱۸ میلیون بشکه در روز رسیده که این میزان حدود ۱۲۰ هزار بشکه در روز کاهش داشته است

طی چهار هفته گذشته ، واردات نفت خام روزانه ۶٫۶۵ میلیون بشکه در روز بوده است که در میانگین سالانه حدود ۱٫۰۵ میلیون بشکه کاهش داشته ، در حالی که صادرات در حدود ۳٫۱۴ میلیون بشکه در روز بود که در میانگین سالانه حدود ۱٫۲۷ میلیون بشکه در روز افزایش داشته است.

 

 

مركز پايش تحولات انرژی جهان