به گفته وزارت انرژی قزاقستان در روز چهارشنبه، تولید نفت و میعانات گازی از میدان عظیم کاشاگان این کشور به دلیل تعمیرات برنامه ریزی نشده کاهش یافته است.

به گفته وزارت انرژی قزاقستان در روز چهارشنبه، تولید نفت و میعانات گازی از میدان عظیم کاشاگان این کشور به دلیل تعمیرات برنامه ریزی نشده کاهش یافته است.
تولید این میدان از ۵۰ هزار تن در روز (۳۶۵ هزار بشکه) به ۴۰٫۳ تن (۲۹۴ هزار بشکه) افت کرده است.
این افت به دلیل کاهش فشار در یکی از کمپرسورها و تعمیرات آن رقم خورده است. به گفته وزارت انرژی این کشور تعمیرات به زودی تکمیل خواهد شد.
میدان کاشاگان جزء اصلی نفت خام CPC است که از طریق خط لوله CPC (خط لوله کنسرسیوم کاسپین) منتقل میشود.
این میدان توسط کنسرسیومی متشکل از انی، اکسون موبیل، شل، توتال، اینپکس و کزمونای گس توسعه داده میشود.

مركز پايش تحولات انرژی جهان

  • نویسنده : عرفان درودگر