چین 90 میلیارد دلار در کشورهایی که در مسیر طرح کمربند سبز و جاده ابریشم هستند، از سال 2013 تاکنون سرمایه گذاری انجام داده است. این طرح شامل توسعه زیرساخت در 126 کشور شریک می شود تا تجارت درون منطقه مذکور که از اندونزی تا اروپای غربی و خاورمیانه و آفریقای شرقی می باشد، به وسیله جاده تاریخی ابریشم تسهیل و تقویت شود.

چین ۹۰ میلیارد دلار در کشورهایی که در مسیر طرح کمربند سبز و جاده ابریشم هستند، از سال ۲۰۱۳ تاکنون سرمایه گذاری انجام داده است. این طرح شامل توسعه زیرساخت در ۱۲۶ کشور شریک می شود تا تجارت درون منطقه مذکور که از اندونزی تا اروپای غربی و خاورمیانه و آفریقای شرقی می باشد، به وسیله جاده تاریخی ابریشم تسهیل و تقویت شود.

در حالی که این توسعه اقتصادی می تواند به بالارفتن استانداردهای زندگی در کشورهای شرکت کننده کمک کند، این کار همچنین می تواند با افزایش بالقوه در گازهای گلخانه ای و انتشار چنین گازهایی همراه باشد. اما برطبق تحقیقاتی که اخیرا انجام گرفته است، منطقه مذکور دارای ظرفیت عظیمی برای تولید انرژی خورشیدی است. این کار می تواند رشد اقتصادی را بدون افزایش انتشار کربن رقم زند. در حال حاضر، بیش از ۵۵ درصد انتشار گاز های گلخانه ای در سطح جهان، از کل منطقه کمربند سبز و جاده ابریشم هستند و تا سال ۲۰۳۰، قرار است این عدد به ۶۵% نیز برسد. در این منطقه، چهار کشور به طور ویژه، در بین ده کشور اول انتشاردهنده کربن دی اکسید در دنیا هستند و لذا مسئول ۳۹٫۴ درصد از انتشار جهانی گازهای گلخانه ای و کربن در سال ۲۰۱۷ بوده اند. این چهار کشور شامل چین، هند، ایران و عربستان می شود. اما منطقه، منبع اصلی برای انرژی خورشیدی به شمار می رود. لذا ظرفیت فوق العاده ای برای کاهش این گازها دارد. در مطالعه ای که برروی ۶۶ کشور در زمینه انرژی خورشیدی و الکتریسیته آن، انجام شده است، ملاحظه شد که تولید انرژی خورشیدی در منطقه کمربند سبز و جاده ابریشم، می تواند درمجموع ۴۴۸٫۹ پتاوات ساعت برق در سال فراهم آوردکه معادل ۴۱٫۳ برابر کل تقاضای برق منطقه مذکور است. ۳٫۷ درصد از این مقدار،  می تواند الکتریسیته سالانه کافی فراهم کرده تا کل منطقه را در سال ۲۰۳۰ پوشش دهد. ۴ کشور مذکور دارای ظرفیت سولار برآورد شده به میزان ۲۳۸٫۲ پتاوات ساعت هستند که نشان دهنده ۵۳٫۱ درصد از کل انرژی منطقه می باشد. اگر این کشورها بتوانند از انرژی سولار استفاده کنند و فقط ۳۰% تقاضای برق خود را با انرژی خورشیدی رفع کنند، آنگاه می توان انتظار داشت که تقریبا ۲٫۴ میلیارد تن کربن دی اکسید (معادل ۷٫۲ درصد انتشار گاز کربن در سطح جهانی) صرفه جویی شده است.

مركز پايش تحولات انرژی جهان

  • نویسنده : کاترین لوگان، شی چن، شی لو