باتری های کششی و موتورهای موجود در وسایل نقلیه الکتریکی (EV) بسیار متفاوت از اجزای پیشرانه موتورهای [...]

باتری های کششی و موتورهای موجود در وسایل نقلیه الکتریکی (EV) بسیار متفاوت از اجزای پیشرانه موتورهای احتراق داخلی هستند. افزایش فزاینده آنها به تقاضای بسیار بیشتری برای بازارهای مختلف مواد منجر می شود که در غیر این صورت تنها رشد ناچیزی خواهد داشت.

به عنوان مثال، در حالی که موتورهای احتراق و انتقال نیرو به آلیاژهای آلومینیوم و فولاد متکی هستند ، باتری های لیتیوم یون نیز به مقدار زیادی نیکل ، کبالت ، آلومینیوم ، لیتیوم ، مس ، عایق ، مواد رابط حرارتی و بسیاری دیگر در سلول وابسته هستند.

گزارش جدیدی از IDTechEx ، “مواد برای وسایل نقلیه الکتریکی ۲۰۲۰-۲۰۳۰” ، به شناسایی و تجزیه و تحلیل روند  مواد در سلول های باتری وسایل نقلیه و موتور کششی الکتریکی به منظور تعیین تقاضای کلی مواد و پیشرفت های آینده، پیش بینی هر ماده مورد نیاز و ارزش بازار آن طی ۱۰ سال آینده خواهد پرداخت.

یک نکته ویژه در این گزارش، حذف مرحله ای کاتدهای LFP است. بازار خودروهای الکتریکی چین ، تا سال ۲۰۱۸ ، عمدتا از کاتدهای LFP استفاده می کرد. اما در سال ۲۰۱۹ فقط ۳٪ از اتومبیل های جدید از LFP استفاده می کردند. با این حال، معرفی تسلا مدل ۳ در چین با استفاده از LFP می تواند این روند را برهم بزند.

علیرغم کاهش سهم بازار موادی مانند کبالت ، بازار با سرعت در حال افزایش برای وسایل نقلیه الکتریکی می تواند تقاضا برای کبالت و بسیاری از مواد دیگر را طی ۱۰ سال آینده به طور قابل توجهی بالاتر ببرد.

طبق این گزارش، چگالی انرژی سلول در حال افزایش است، اما همچنین مشاهده می شود که چگالی انرژی بسته در حال افزایش است. با بهبود تولیدکنندگان در طراحی باتری، توده مواد مورد استفاده در اطراف سلولها به طور پیوسته کاهش می یابد و باعث می شود یک بسته باتری سبک تر یا سلولهای بیشتری برای همان جرم استفاده شود.

مركز پايش تحولات انرژی جهان

  • نویسنده : محمد کریمی