به گفتۀ تحلیل‌گران پلاتس، توقف نزدیک به ۱۲ درصد از تولید نفت اکواور در هفتۀ جاری می‌تواند پالایشگاه‌های منطقۀ ساحل غربی ایالات متحده را با کمبود بیشتر عرضۀ نفت سنگین مواجه کند. روز دوشنبه، وزارت انرژی اکوادور اعلام کرد حدود ۶۳۲۵۰ بشکه در روز از تولید نفت شرکت پتروآمازونز در میادین نفتی ساچا،آوکا و لیبرتادور […]

به گفتۀ تحلیل‌گران پلاتس، توقف نزدیک به ۱۲ درصد از تولید نفت اکواور در هفتۀ جاری می‌تواند پالایشگاه‌های منطقۀ ساحل غربی ایالات متحده را با کمبود بیشتر عرضۀ نفت سنگین مواجه کند.

روز دوشنبه، وزارت انرژی اکوادور اعلام کرد حدود ۶۳۲۵۰ بشکه در روز از تولید نفت شرکت پتروآمازونز در میادین نفتی ساچا،آوکا و لیبرتادور بدلیل اعتراضات مردمی که منجر به تصرف تأسیسات این میادین و بسته شدن خیابان‌ها شد به حالت تعلیق درآمده است. این تظاهرات پس از آنکه رئیس جمهور اکوادور یارانه‌های سوخت این کشور را لغو کرد شروع شد.

تولید نفت سنگین و ترش اُرینت، با اِ پی آی ۲۳٫۷ و درصد وزنی سولفور ۱٫۵ درصد در این سه میدان متوقف شده است.

نفت سنگین و ترش اُرینت و ناپو دو گرید مطرح تولیدشده توسط اکوادور هستند. پالایشگاه‌های آمریکا و آسیا این دو گرید را بعنوان جایگزین نفت ونزوئلا و ایران در نظر داشتند.

تولید نفت ناپو تحت تأثیر قرار نگرفته است اما بدلیل اعتراضات باید از طریق خط لولۀ OCP انتقال داده شود. در حالت عادی و معمول ۵۰ درصد از نفت ناپو از طریق خط لولۀ SOTE و ۵۰ درصد بقیۀ آن از طریق خط لولۀ OCP، که در نزدیکی مرز کلمبیا قرار دارد، منتقل می‌شود.

طبق آمار EIA، نفت خام اکوادور حدود ۱۱ درصد از واردات نفت منطقۀ ساحل غربی را تشکیل می‌دهد و به گفتۀ تحلیلگران پلاتس هرگونه کاهش عرضه از سمت اکوادور می‌تواند پالایشگاه‌های این منطقه را به دردسر بیاندازد. شاید پالایشگاه‌های این منطقه نیم‌نگاهی به خاور میانه برای جبران کاهش عرضۀ احتمالی از اکوادور داشته باشند اما این راه حل بدلیل مسافت و زمانبندی، در کوتاه مدت نمی‌تواند اثرگذار باشد.

مركز پايش تحولات انرژی جهان