بررسی ذخایر استراتژیک نفت عربستانپس از حمله ۱۴ سپتامبر بعد از حمله به تأسیسات نفتی عربستان، تاجران و سرمایه‌گذارن حوزه نفت توجه خود را به ذخایر استراتژیک نفت خام عربستان و توانایی این کشور در عرضه بدون وقفه نفت به بازارهای جهانی معطوف کردند. طبق داده‌های موسسه اورسا، ذخایر نفت خام عربستان سعودی در هفته […]

بررسی ذخایر استراتژیک نفت عربستانپس از حمله ۱۴ سپتامبر

بعد از حمله به تأسیسات نفتی عربستان، تاجران و سرمایه‌گذارن حوزه نفت توجه خود را به ذخایر استراتژیک نفت خام عربستان و توانایی این کشور در عرضه بدون وقفه نفت به بازارهای جهانی معطوف کردند.

طبق داده‌های موسسه اورسا، ذخایر نفت خام عربستان سعودی در هفته منتهی به ۳ اکتبر ۶۴.۱ میلیون بشکه، ۲.۵ میلیون بشکه بیش از هفته قبل از آن، برآورد می‌شود.

این درحالیست که ذخایر نفت خام عربستان در هفته منتهی به ۲۶ سپتامبر بدلیل استفاده عربستان از این ذخایر برای عمل تعهدات صادرات نفت خود با کاهش ۹.۲ میلیونی به ۶۱.۷ میلیون بشکه رسیده بود.

افزایش حجم ذخایر نفت عربستان در هفته گذشته گفته مقامات آرامکو مبنی بر بازیابی تولید و ظرفیت تولید نفت عربستان به سطح قبل از حمله ۱۴ سپتامبر را تاحدودی تأیید می‌کند.

موسسه Ursa Space Systems از ماهواره‌ها برای ردیابی ذخایر نفت سراسر جهان استفاده می‌کند.

مركز پايش تحولات انرژی جهان