هشام البستانی هماهنگ کننده کمپین ملی برای لغو قرارداد گاز با اسرائیل (#غاز_العدو_احتلال) در اردن از مردم برای مشارکت در این کمپین که در روز پنج شنبه 27 نوامبر برگزار شد، دعوت کرد. وی از تمامی احزاب و گروههای سیاسی دعوت کرد که برای مشارکت در این کمپین دعوت بعمل آورده بود.

هشام البستانی هماهنگ کننده کمپین ملی برای لغو قرارداد گاز با اسرائیل (#غاز_العدو_احتلال) در اردن از مردم برای مشارکت در این کمپین که در روز پنج شنبه ۲۷ نوامبر برگزار شد، دعوت کرد. وی از تمامی احزاب و گروههای سیاسی برای مشارکت در این کمپین دعوت بعمل آورده بود.

هدف از این کار فشار بر دولت برای لغو قرارداد گاز اردن با اسرائیل است که بر اساس آن، اردن تصمیم دارد به مدت ۱۵ سال از اراضی اشغالی فلسطین گاز وارد نماید.

صالح عرموطی از نمایندگان پارلمان اردن در این باره تاکید کرد که این توافق موجب حمایت از توانمندی اقتصادی رژیم اشغالگر قدس می شود و تعامل با اسرائیل و خرید گاز یک امر مردود است که با آن مخالف هستیم.

 

مركز پايش تحولات انرژی جهان

  • نویسنده : زید الدبیسه