سوناتراچ و شرکت برق و گاز تونس قرارداد گاز طبیعی را تا سال 2027 تمدید می کنند.

شرکت  الجزایری “سوناطراک” و شرکت برق و گاز تونس توافق کردند که خرید و فروش قرارداد گاز طبیعی را برای یک دوره دیگر ۸ ساله تا سال ۲۰۲۷ تمدید کنند.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری الجزایر ،شرکت سوناطراک  در بیانیه ای تأیید كرد: “هر دو شركت ملی  سوناطراک و شركت برق و گاز تونس اعلام كردند كه در مورد ضمیمه قرارداد خرید و فروش گاز طبیعی كه در سوم مارس ۱۹۹۷ امضا شده ، به توافق رسیده اند و ضمایم مربوط به تمدید این قرارداد برای مدت زمان ۸ سال دیگر تا سال  ۲۰۲۷ تمدید شده است.

در این بیانیه همچنین آمده است که دو طرف در مورد “احتمال تمدید این قرارداد برای دو سال دیگر” توافق کردند.

شرکت سوناتراک اعلام کرد که این توافق نامه باعث می شود که “موقعیت خود را به عنوان تأمین کننده اصلی گاز طبیعی تونس در یک بازار بسیار رقابتی” تثبیت کند و به شرکت برق و گاز تونس اجازه می دهد تا نیازهای گاز خود را تأمین کند.

مركز پايش تحولات انرژی جهان