این نفت‌کش صبح روز‌جمعه در ۹۶ کیلومتری بندر جده مورد حمله قرار گرفته است. دریای سرخ یک مسیر دریایی مهم است که اقیانوس هند را از طریق کانال سوئز به مدیترانه متصل می‌کند. در ابتدا عنوان شده بود که کشتی سینوپا مورد اصابت موشک‌ها قرار گرفته اما شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد که نفت‌کش […]

این نفت‌کش صبح روز‌جمعه در ۹۶ کیلومتری بندر جده مورد حمله قرار گرفته است.

دریای سرخ یک مسیر دریایی مهم است که اقیانوس هند را از طریق کانال سوئز به مدیترانه متصل می‌کند.

در ابتدا عنوان شده بود که کشتی سینوپا مورد اصابت موشک‌ها قرار گرفته اما شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد که نفت‌کش #Sabiti دچار آسیب‌دیدگی شده است.

به گزارش خبرگزاری نور، خبرگزاری نزدیک به سپاه، تمام خدمه این کشتی صحیح و سلامت 

هستند.

این نفت‌کش از کلاس سوئزمکس بوده و ظرفیت آن ۱م ب است.

نشت نفت از این نفت‌کش هنوز تأیید نشده است.

طبق گزارش وبسایت تانکرترکرز این کشتی به سمت جنوب و با سرعت مناسب ۱۰.۲ گره دریایی در حال حرکت است.

پیامدها

بعد از اعلام خبر انفجار این نفت‌کش قیمت شاخص نفت برنت و وست تکزاس اینترمدیت آمریکا بیش از یک دلار افزایش یافته است.

آشفتگی در مسیر کشتیرانی دریای سرخ می‌توان جریان نفت در کانال سوئز و خط لوله SUMED را که ظرفیت آن ۲.۳ م ب د ر را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

احتمال افزایش حق بیمه خطر جنگ و نرخ حمل و نقل با کشتی پس از این حمله بسیار زیاد است.

مركز پايش تحولات انرژی جهان