دولت ترامپ روز‌جمعه اعلام کرد بیش از ۷۲۰ هزار آکر، معادل ۲۹۱۳ کیلومترمربع از زمین‌های فدرالی کالیفرنیا را برای توسعه نفت و گاز باز خواهد کرد. اداره مدیریت زمین وزارت کشور آمریکا طرح مدیریت منابع برای منطقه ساحلی و نفت‌خیز کالیفرنیای مرکزی را تصویب کرد. این اداره ۱۴ ناحیه را در شهرستان‌های Monterey و San Benito برای […]

دولت ترامپ روز‌جمعه اعلام کرد بیش از ۷۲۰ هزار آکر، معادل ۲۹۱۳ کیلومترمربع از زمین‌های فدرالی کالیفرنیا را برای توسعه نفت و گاز باز خواهد کرد.

اداره مدیریت زمین وزارت کشور آمریکا طرح مدیریت منابع برای منطقه ساحلی و نفت‌خیز کالیفرنیای مرکزی را تصویب کرد. این اداره ۱۴ ناحیه را در شهرستان‌های Monterey و San Benito برای لیزینگ در نظر گرفته است.

این اداره از سال ۲۰۱۳ و پس از آن‌که دادگاهی در آمریکا به غیرقانونی بودن طرح‌های لیزینگ مناطق کالیفرنیا یدلیل عدم تحلیل اثرات زیست‌محیطی حفاری شکست هیدرولیکی رأی داد هیچ ناحیه‌ای از کالیفرنیا را برای حفاری واگذار نکرده است.

اداره مدیریت زمین  طی بیانیه خبری خود گفت این تصمیم برای این مناطق فرصت‌های اقتصادی و شغل به همراه خواهد داشت.

طبق برآورد این سازمان، فعالیت بخش نفت و گاز در این منطقه باعث می‌شود به طور‌مستقیم سه هزار شغل ایجاد شده و درامدی ۶۲۰ میلیون دلاری از محل مالیات بر درآمد در منطقه مرکزی ساحل کالیفرنیا حاصل شود،

مركز پايش تحولات انرژی جهان