شرکت کیونتیوم اسکیپ QuantumScape (توسعه دهنده نسل بعدی باتری های لیتیوم فلز حالت جامد برای استفاده در وسایل نقلیه الکتریکی) و شرکت فولکس [...]

شرکت کیونتیوم اسکیپ QuantumScape (توسعه دهنده نسل بعدی باتری های لیتیوم فلز حالت جامد برای استفاده در وسایل نقلیه الکتریکی) و شرکت فولکس واگن یک توافق قطعی را برای یک ترکیب تجاری اعلام کردند.

در دهه ای که شرکت تأسیس شده است ، کیونتیوم اسکیپ به طور انحصاری در توسعه باتری های حالت جامد و طراحی یک فرآیند تولید مقیاس پذیر برای تجاری سازی فناوری باتری خود برای صنعت خودرو متمرکز شده است. کیونتیوم اسکیپ معتقد است که درآمد حاصل از این معامله از طریق شروع تولید از طریق سرمایه گذاری مشترک با گروه فولکس واگن به طور کامل بودجه شرکت را تأمین خواهد کرد.

فولکس واگن و کوانتوم اسکایپ پیش از تشکیل یک سرمایه گذاری مشترک برای آماده سازی تولید انبوه باتری های حالت جامد برای فولکس واگن خبر داده بودند. رابطه کیونتیوم اسکیپ با فولکس واگن به سال ۲۰۱۲ برمی گردد و شامل همکاری در زمینه توسعه سلول باتری ، آزمایش سلول های نمونه اولیه ، تعهدات مالی بیش از ۳۰۰ میلیون دلار اعلام شده است.

مركز پايش تحولات انرژی جهان

  • نویسنده : محمد کریمی