دانمارک، با حمایت ۱۰ کشور عضو اتحادیۀ اروپا، روز جمعه از این اتحادیه خواست تا استراتژی حذف تدریجی خودروهای بنزینی و دیزلی را دنبال کند. پیشنهاد این کشور منع فروش خودروهای دیزلی و بنزینی در کشورهای عضو این اتحادیه از سال ۲۰۳۰ است. یکی از طرح‌های اورژولا ون دِلِین، رئیس جدید کمیسیون اروپایی، ایسنت که […]

دانمارک، با حمایت ۱۰ کشور عضو اتحادیۀ اروپا، روز جمعه از این اتحادیه خواست تا استراتژی حذف تدریجی خودروهای بنزینی و دیزلی را دنبال کند. پیشنهاد این کشور منع فروش خودروهای دیزلی و بنزینی در کشورهای عضو این اتحادیه از سال ۲۰۳۰ است.

یکی از طرح‌های اورژولا ون دِلِین، رئیس جدید کمیسیون اروپایی، ایسنت که اروپا به اولین قاره‌ای تبدیل که سطح انتشار آلاینده‌های کربنی در آن تا سال ۲۰۵۰ به صفر خواهد رسید. نمایندگان کشور دانمارک استدلال می‌کنند که برای دستیابی به این هدف سطح انتشار آلاینده‌های بخش حمل و نقل باید کاهش یابد، چرا که هم‌اکنون انتشار آلاینده‌ها تنها در این بخش در حال افزایش است.

اتحادیۀ اروپا قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ انتشار آلاینده‌های کربنی در این اتحادیه را ۴۰ درصد کاهش دهد در حالیکه کمیسیون اروپایی برنامه‌ای بلند مدت برای به صفر رساند آن تا سال ۲۰۵۰ مد نظر دارد.

دانمارک در سال ۲۰۱۸ اعلام کرد که فروش خودورهای با سوخت فسیلی را از سال ۲۰۳۰ منع خواهد کرد اما این طرح را بدلیل مغایرت با قوانین اتحادیۀ اروپا کنار گذاشت.

نمایندۀ دانمارک در نسشت وزراء محیط زیست کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا گفت اگر اتحادیه نمی‌تواند در این مورد به اجماع برسد بهتر است که اجازۀ اجرای آن را در چند کشور صادر کند.

مركز پايش تحولات انرژی جهان