عراق قراردادهای نفتی پر هزینه را بررسی می کند.

روزنامه “الصباح” به نقل از وزیر نفت عراق نوشت: عراق در حال بررسی قراردادهای نفتی با برخی از شرکتهایی است که در میدان هایی با هزینه های بالا فعالیت می کنند تا ضمن کاهش تولید ، هزینه ها را کاهش دهد.
به گزارش “رویترز” ، احسان عبدالجبار ، وزیر نفت طی مصاحبه ای  به روزنامه الصباح گفت: “این وزارتخانه چشم انداز دارد تا درب مذاکرات با شرکت ها را باز کند و اینکه مطالعه برخی از قراردادهای نفتی را آغاز کرده است ، و همچنین این وزارتخانه در حال انجام بررسی میادین نفتی با هزینه های بالای تولید است.”

وی ادامه داد: همه این موارد برای معامله با شرکتهای خدماتی که با عراق همکاری می کنند برای توسعه تولید در میادین نفتی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، البته امکان ارزیابی و بررسی مجدد برخی از این قراردادها وجود دارد.

مركز پايش تحولات انرژی جهان