عربستان و کویت قصد دارند از اوایل ماه جولای تولید نفت از میادین خفجی و وفره را از سر بگیرند.

عربستان سعودی و کویت درنظر دارند از اول جولای عملیات بهره برداری از میادین مشترک نفتی خفجی و وفره را از سر بگیرند.

عبدالله الشمری ، معاون اجرایی امور مالی و اداری شرکت نفت خلیج کویت ، به رویترز گفت که میدان خفجی که به مدت یک ماه به حالت تعلیق درآمده بود ، از اول جولای به تولید ۸۰ هزار بشکه در روز باز می گردد.

وی افزود: پیش بینی می شود تولید میدان خفجی بعد از دو ماه بهره برداری به ۱۰۰ هزار بشکه در روز و در پایان سال ۲۰۲۰ به ۱۷۵ هزار بشکه برسد.

الشمری گفت که میدان وفره پس از سالها توقف برای اولین بار به تولید برمی گردد که از اول جولای روزانه ده هزار بشکه در روز  ، سپس در دو هفته به ۴۰ هزار بشکه در روز می رسد ، همچنین تا پایان  آگوست به ۷۰ هزار بشکه در روز ، و سپس تا پایان سال ۲۰۲۰ به ۱۴۵ هزار بشکه در روز خواهد رسید.

مركز پايش تحولات انرژی جهان