کلایتون اکیوپمنت Clayton Equipment، تنها تولید کننده مستقل لوکوموتیو بریتانیا در انگلستان که قادر به طراحی و ساخت لوکوموتیو تا 150 تن [...]

کلایتون اکیوپمنت Clayton Equipment، تنها تولید کننده مستقل لوکوموتیو بریتانیا در انگلستان که قادر به طراحی و ساخت لوکوموتیو تا ۱۵۰ تن است، با لیزینگ ریل بیکن Rail Beacon برای تهیه ۱۵ لوکوموتیو هیبریدی CBD90 به همراه گزینه های مختلف برای مدت سه سال موافقت کرده است.

توافق نامه انحصاری به مشتریان انگلستان امکان می دهد تا از طریق لیزینگ ریل بیکن، لوکوموتیوهای هیبریدی کلایتون اکیوپمنت CBD90 را عملیاتی کنند و مزایای تجاری را از طریق کاهش هزینه ها و مدیریت زمان تحقق بخشند.

کلایتون اکیوپمنت و بیکن خوشحال هستند که می توانند در زمینه این لوکوموتیوهای با انتشار کم کربن همکاری کنند. این موافقتنامه همچنین مزیت اضافی پشتیبانی خدمات مشتری مستقر در انگلیس را از هر دو شرکت فراهم می کند.

این لوکوموتیو با ظرفیت ۹۰ تن، بزرگترین لوکوموتیویی است که طی ۲۰ سال گذشته در انگلیس ساخته شده است. لوکوموتیو دارای شارژ کننده باتری همراه است. هزینه ها و تولید گازهای گلخانه ای با استفاده از فناوری هیبرید به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.

شارژ باتری از یک منبع ۳ فاز انجام می شود که بدون انتشار یا کم انتشار هستند.

مركز پايش تحولات انرژی جهان

  • نویسنده : محمد کریمی