قطر شرکت‌های اکسون موبیل، شل، توتال، کونوکو فیلیپس و سایر بازیگران بزرگ را برای مناقصۀ توسعۀ بخش قطری بزرگترین میدان گازی جهان دعوت کرده است. سعد الکعبی، وزیر انرژی قطر ضمن اعلام این خبر گفت قطر تا پایان سال جاری قراردادهای نهایی را به شرکت‌های برنده اعطا می‌کند. قطر ، بزرگرتین صادرکنندۀ ال ان جی، […]

قطر شرکت‌های اکسون موبیل، شل، توتال، کونوکو فیلیپس و سایر بازیگران بزرگ را برای مناقصۀ توسعۀ بخش قطری بزرگترین میدان گازی جهان دعوت کرده است. سعد الکعبی، وزیر انرژی قطر ضمن اعلام این خبر گفت قطر تا پایان سال جاری قراردادهای نهایی را به شرکت‌های برنده اعطا می‌کند.
قطر ، بزرگرتین صادرکنندۀ ال ان جی، در حال توسعۀ میدان شمالی برای افزایش تولید گاز خود تا ۱۱۰ میلیون تن در سال تا ۲۰۲۴ است. سطح تولید گاز قطر هم‌اکنون ۷۷ میلیون تن است. احتمالاً استرالیا در سال ۲۰۲۰ در صادرات ال ان جی از قطر پیشی خواهد گرفت.
الکعبی کفت:” در سه ماهۀ اول سال ۲۰۲۰ تمام قرادادهای ساخت تأسیسات را نهایی خواهیم کرد تا تولید گاز را از سال ۲۰۲۴ آغاز کنیم”.

مركز پايش تحولات انرژی جهان