قطر پترولیوم با شرکتهای کره ای توافق نامه های برای ساخت کشتی به ارزش 19 میلیارد دلار امضا کرد.

قطر پترولیوم با شرکتهای کره ای توافق نامه های  برای ساخت کشتی به ارزش ۱۹ میلیارد دلار امضا کرد.

قطر پترولیوم برای دستیابی به بیش از ۱۰۰ کشتی جدید قراردادهایی به ارزش بیش از ۷۰ میلیارد ریال قطر معادل ۱۹٫۲۳ میلیارد دلار  با “سه کشتی ساز بزرگ کره ای” امضا کرده است.

موافقت نامه های امضا شده با شرکت کشتی سازی و مهندسی دریایی Daewoo ، صنایع سنگین Hyundai و صنایع سنگین سامسونگ باعث می شود تا پایان سال ۲۰۲۷ سهم زیادی از ظرفیت این شرکت‌ها برای ساخت تانکرهای LNG  قطر پترولیوم ذخیره شود.

مركز پايش تحولات انرژی جهان