پروژه مقیاس کامل جذب و ذخیره کربن بخش مهمی از تلاش های نروژ برای کاهش ردپای کربن در صنعت و تحقق هدف اروپا در خنثی سازی تغییرات آب و هوایی تا سال 2050 است. این بزرگترین جایزه کمک های دولتی است که تاکنون مورد تأیید انجمن تجارت آزاد اروپا و سازمان نظارت بر اروپا واقع شده است.

پروژه مقیاس کامل جذب و ذخیره کربن بخش مهمی از تلاش های نروژ برای کاهش ردپای کربن در صنعت و تحقق هدف اروپا در خنثی سازی تغییرات آب و هوایی تا سال ۲۰۵۰ است. این بزرگترین جایزه کمک های دولتی است که تاکنون مورد تأیید انجمن تجارت آزاد اروپا و سازمان نظارت بر اروپا واقع شده است.

سیاست جذب و ذخیره سازی كربن توسط اتحادیه اروپا به طور كلی برای كاهش اثرات مضر زیست محیطی بخش های پرمصرف كربن (مانند ساخت و ساز) شناخته شده است، جایی كه جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه ای دشوار است.

با حمایت از این پروژه، دولت نروژ قصد دارد با به اشتراک گذاشتن دانش و تجربه، راه اندازی تعداد بیشتری از این واحد ها با مقیاس بزرگتر را در سطح جهان تسهیل کند. این پروژه زیرساخت هایی برای جذب، حمل و نقل و ذخیره کربن منتشر شده ایجاد می کند که می تواند راه را برای سرمایه گذاری های آینده، نوآوری و ظهور فناوری در زمینه جذب و ذخیره سازی کربن به عنوان ابزاری برای کاهش تغییرات آب و هوایی هموار کند.

این پروژه تصویب شده امکان ایجاد تأسیسات جذب کربن در نورسم که یک کارخانه سیمان سازی در برویک است و فورتوم که یک کارخانه تبدیل زباله به انرژی است را فراهم می کند. دی اکسید کربن جذب شده سپس تا اعماق زیر دریا در دریای شمال حمل می شود تا در آنجا ذخیره سازی گردد. این بخش از فرآیند توسط یک سرمایه گذاری مشترک بین شل (Shell)، توتال (Total) و ایکوینور (Equinor) معروف به چراغ های شمالی انجام خواهد شد.

پروژه جذب و ذخیره سازی کربن با مقیاس کامل وعده داده می شود که اولین تاسیسات در نوع خود خواهد بود که در اروپا فعال می شود. این طرح بودجه ای بالغ بر ۲٫۵۷ میلیارد یورو دارد که شامل ساخت و ساز و ۱۰ سال بهره برداری می شود. دولت نروژ حدود ۸۰٪ بودجه تخمین زده شده پروژه را تأمین می کند.

 

مركز پايش تحولات انرژی جهان

  • نویسنده : محمد کریمی