مصر نسبت به هرگونه اقدامات یک جانبه در اکتشاف نفت و گاز در سواحل قبرس هشدار داده است و تأکید کرده است که هرگونه اقدامات در این زمینه امنیت و ثبات منطقه مدیترانه شرقی را تهدید می کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه مصر در بیانیه ای گفت: «مصر حقوق جمهوری قبرس و حاکمیت آن بر منابع خود در منطقه مدیترانه شرقی مانند اکتشافات دریایی نفت و گاز را در چارچوب قوانین بین المللی تأیید می کند.

وزارت امور خارجه نسبت به اقدامات یک جانبه که منجر به نقض حقوق قبرس بوده و امنیت و ثبات منطقه مدیترانه شرقی را تهدید می کند هشدار داده است.

قبرس، به عنوان عضو اتحادیه اروپا و ترکیه، سال هاست که در مورد مالکیت سوخت های فسیلی در شرق مدیترانه اختلاف نظر دارند. آنکارا مدعی است که ترک های ساکن قبرس حق دارند سهمی از منابع دریایی را به دست آورند.

مركز پايش تحولات انرژی جهان

  • نویسنده : اسپوتنیک عربی