انرژی هوشمند مینگ یانگ (MingYang) فناوری ذخیره انرژی را در مزرعه بادی دریایی 43 مگاوات هوآین کیونهوی (Huian Quanhui) در استان فوجیان چین مستقر کرده است.

انرژی هوشمند مینگ یانگ (MingYang) فناوری ذخیره انرژی را در مزرعه بادی دریایی ۴۳ مگاوات هوآین کیونهوی (Huian Quanhui) در استان فوجیان چین مستقر کرده است.

شرکت تابعه سازنده توربین، کوانت کلاود (Quant-Cloud)، فناوری ذخیره سازی را برای تقویت قابلیت های مقاومت در برابر طوفان توربین های بادی دریایی مینگ یانگ توسعه داده است.

در مزرعه بادی هوآین کیونهوی سیستم ذخیره انرژی در برج هر توربین نصب شده است.

این نخستین نصب یک سیستم ذخیره انرژی در منطقه طوفانی، به دنبال مشاهده توانایی توربین دریایی مایسی ۵٫۵  مگاواتی مینگ یانگ در مزرعه بادی فراساحلی خلیج ژینگووا می باشد.

مینگ یانگ گفت: هنگامی که قطع برق در اثر طوفان ایجاد می شود، باید عملکرد عادی سیستم توربین بادی را حفظ کرد تا از بار بیش از حد بر شبکه، که ناشی از خرابی است، جلوگیری شود.

مینگ یانگ گفت: منبع تغذیه پشتیبان می تواند عملکرد مداوم سیستم را در صورت شدید بودن قطعی برق و کاهش بار توربین تضمین کند.

تیم کوانت کلاود  مینگ یانگ راه حلی برای استفاده از سیستم ذخیره انرژی در توربین بادی در منطقه طوفانی پیشنهاد کرده تا در هنگام قطع شبکه، امنیت شبکه را تضمین کند.

مینگ یانگ گفت: در مقایسه با ژنراتور دیزل، سیستم ذخیره انرژی جایگزین تمیز و ایمن تری است.

فناوری کوانت کلاود همچنین از “داده های بزرگ” برای پشتیبانی از توربین برای ردیابی جهت تغییر باد در زمان قطع شبکه در هنگام حادثه، استفاده کرده تا تأثیر وزش باد شدید در مقابل ناسل را کاهش دهد.

مركز پايش تحولات انرژی جهان

  • نویسنده : محمد کریمی