پس از 2 سال تحقیق و آمادگی محرمانه ، گروهی متشکل از 30 شرکت انرژی اروپایی، هایدیل ...

پس از ۲ سال تحقیق و آمادگی محرمانه ، گروهی متشکل از ۳۰ شرکت انرژی اروپایی، هایدیل را با هدف تحویل ۱۰۰٪ هیدروژن سبز به سراسر اروپا با ۱٫۵ یورو در هر کیلوگرم قبل از ۲۰۳۰ راه اندازی کرده اند.

تولید هیدروژن سبز تولید شده توسط الکترولیز خورشیدی از شبه جزیره ایبری در سال ۲۰۲۲ آغاز می شود. هدف این است که تا سال ۲۰۳۰ در حدود ۹۵ گیگاوات خورشیدی و ۶۷ گیگاوات ظرفیت الکترولیز را تحویل دهد تا ۳٫۶ میلیون تن هیدروژن سبز در سال به کاربران تحویل دهد.

یک رویه مرحله ای با اولین گسترش در اسپانیا و جنوب غربی فرانسه و به دنبال آن گسترش به سمت شرق فرانسه و سپس آلمان پیش بینی می شود.

مركز پايش تحولات انرژی جهان

  • نویسنده : محمد کریمی