دایملر تراک و رولز رویس قصد دارند در مورد تولید کننده های پیل های سوختی ثابت به عنوان مولد برق اضطراری بدون کربن دی اکسید برای تأسیسات بسیار مهم-ایمنی مانند مراکز داده [...]

دایملر تراک و رولز رویس قصد دارند در مورد تولید  پیل های سوختی ثابت به عنوان مولد برق اضطراری بدون کربن دی اکسید برای تأسیسات بسیار مهم-ایمنی مانند مراکز داده همکاری کنند. آنها قرار است جایگزین های بدون انتشار برای موتورهای دیزل، که در حال حاضر به عنوان ژنراتور برق اضطراری یا برای پوشش اوج بار استفاده می شوند را ارائه دهند. دایملر تراک و گروه فناوری بریتانیا رولز رویس توافق نامه ای را برای این منظور امضا کردند. قرار است توافق نامه همکاری تا پایان سال آماده و امضا شود.

دایملر تراک و گروه ولوو قصد دارند تولید گسترده ای از وسایل نقلیه تجاری پیل سوختی را برای کاربردهای دوربرد و سنگین در نیمه دوم دهه ۲۰۲۰ آغاز کنند. با این حال، سیستم های پیل سوختی برای کاربردهای ثابت می تواند به صورت سری با سرمایه گذاری مشترک برنامه ریزی شده بین دایملر تراک و گروه ولوو در مراحل اولیه تولید شود.

واحد تجاری رولز رویس قصد دارد با اتکا به این سیستم های پیل سوختی از سرمایه گذاری مشترک برنامه ریزی شده و همچنین تجربه چندین ساله دایملر در ژنراتورهای برق اضطراری برای مراکز داده استفاده کند. همکاری میان دایملر و رولز رویس در سایر زمینه ها مانند سیستمهای درایو معمولی از سال های گذشته وجود داشته است.

 

در طول دو دهه گذشته، دایملر در سایت خود در نابرن در آلمان و سایر سایت های تولید و توسعه در آلمان و کانادا توانسته مهارت های قابل توجهی در زمینه فناوری پیل سوختی بدست آورد.

مركز پايش تحولات انرژی جهان

  • نویسنده : محمد کریمی