شرکت هیتاچی (Hitachi Automotive Electric Motor Systems Ltd.) در حال تاسیس شرکت هیتاچی آمریکا (Hitachi Automotive Electric Motor Systems America)   برای توسعه ، ساخت و فروش [...]

شرکت هیتاچی (Hitachi Automotive Electric Motor Systems Ltd.) در حال تاسیس شرکت هیتاچی آمریکا (Hitachi Automotive Electric Motor Systems America)   برای توسعه ، ساخت و فروش موتورهای وسایل نقلیه الکتریکی در کنتاکی (Kentucky) تاسیس کرده است.

شرکت جدید از امکانات موجود دفتری و تولیدی در Beaa City ، متعلق به سیستم های خودروسازی هیتاچی استفاده خواهد کرد. پیش بینی می شود تولید کامل در سال ۲۰۲۲ وابسته به اثراتکوید-۱۹ آغاز شود.

تأسیس این شرکت جدید بنیان تجارت سیستم های هیتاچی خودروی الکتریکی را در بازار رو به گسترش خودروهای الکتریکی تقویت کرده و به تقاضای روزافزون موتورهای برقی در ایالات متحده پاسخ خواهد داد.

مركز پايش تحولات انرژی جهان

  • نویسنده : محمد کریمی