وزیر آبیاری مصر گفت: «مذاکرات مربوط به سد «النهضه» به دلیل مخالفت های اتیوپی به بن بست رسیده است.»

وزیر آبیاری مصر گفت: «طرف اتیوپی تمام پیشنهادهایی را كه منافع مصر در حوزه منابع آبی در نظر گرفته شده را رد كرد. ما خواستار مشارکت یک طرف بین المللی به منظور نزدیک سازی دیدگاه ها در مذاکرات سد النهضه هستیم.»

اتیوپی در نشست سه جانبه با مقامات سودانی و مصری، پیشنهادی با موضوع بحران سد النهضه ارائه کرد که طبق آن، سد ظرف مدت ۴ تا ۷ سال پر و منابع آب در آن ذخیره خواهد شد.

لازم به ذکر است که بیشترین اختلافات در زمینه اعداد و ارقام سنوات و کیفیت پر کردن و ذخیره سازی آب سد النهضه می باشد.

مركز پايش تحولات انرژی جهان

  • نویسنده : اسپوتنیک عربی