ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه به همراه همتای چینی خود، ژی جینگ‌پینگ ماه آیندۀ میلادی در مراسم بهره‌برداری از خط لولۀ انتقال گاز قدرت سیبری از طریق ویدیو کنفرانس شرکت خواهند کرد. مشاور رئیس جمهور روسیه، یوری اوشاکوف، و سخنگوی وزارت امور خارجۀ چین این خبر را تأیید کردند. روسیه و بزرگترین شریک تجاریش چین سال […]

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه به همراه همتای چینی خود، ژی جینگ‌پینگ ماه آیندۀ میلادی در مراسم بهره‌برداری از خط لولۀ انتقال گاز قدرت سیبری از طریق ویدیو کنفرانس شرکت خواهند کرد. مشاور رئیس جمهور روسیه، یوری اوشاکوف، و سخنگوی وزارت امور خارجۀ چین این خبر را تأیید کردند.

روسیه و بزرگترین شریک تجاریش چین سال ۲۰۱۴ درمورد احداث خط لولۀ قدرت سیبری به توافق رسیدند و گازپروم قراردادی ۳۰ ساله را با شرکت ملی نفت چین CNPC منعقد کرد.

این خط لوله، گاز طبیعی منطقۀ یاکوتا و ایرکوتس را به خاور دور و سپس چین منتقل خواهد کرد. این خط لوله به طول ۳ هزار کیلومتر قرار است تا سال ۲۰۲۵ حدود ۳۸ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی را به چین منتقل کند.

 

مركز پايش تحولات انرژی جهان