کمیسیون اروپا یک برنامه جامع در مورد مواد اولیه بحرانی، لیست مواد اولیه حیاتی 2020 و یک مطالعه آینده نگر در [...]

کمیسیون اروپا یک برنامه اقدام جامع در مورد مواد خام بحرانی، لیست مواد اولیه حیاتی ۲۰۲۰ و یک مطالعه آینده نگر در مورد مواد اولیه حیاتی برای فناوری ها و بخش های استراتژیک تا افق ۲۰۳۰ و ۲۰۵۰ ارائه داد.

این برنامه به چالش های فعلی و آینده می پردازد و اقداماتی را برای کاهش وابستگی اروپا به کشورهای ثالث ، تنوع بخشیدن به عرضه از منابع اولیه و ثانویه پیشنهاد می کند.

این اقدامات با هدف تقویت گذار به سمت اقتصاد سبز و دیجیتالی انجام می شود و در عین حال ، مقاومت اروپا و استقلال استراتژیک باز را در فناوری های کلیدی مورد نیاز برای چنین گذاری تقویت می کند.

لیست مواد اولیه بحرانی به روز شده است تا اهمیت اقتصادی و چالش های عرضه را بر اساس کاربرد صنعتی آنها منعکس کند. این شامل ۳۰ ماده اولیه حیاتی است. لیتیوم ، که برای تغییر در تحرک الکترونیکی ضروری است ، برای اولین بار به این لیست اضافه شده است.

برنامه جامع در مورد مواد اولیه حیاتی :

۱-) ایجاد زنجیره ارزش انعطاف پذیر برای اکوسیستم های صنعتی اتحادیه اروپا.

۲-) کاهش وابستگی به مواد اولیه حیاتی از طریق استفاده از منابع قابل بازیافت، محصولات پایدار و نوآوری.

۳-) تقویت منابع داخلی مواد اولیه در اتحادیه اروپا؛

۴-) متنوع سازی منابع از کشورهای ثالث  با تعهد کامل به تعهدات بین المللی اتحادیه اروپا،

برای دستیابی به این اهداف ، اتحادیه اروپا ده عمل خاص را بیان کرد. ابتدا کمیسیون در هفته های آینده اتحاد اروپایی مواد اولیه را تاسیس خواهد کرد. این اتحاد می تواند برای رفع نیاز به سایر مواد اولیه و نیازهای فلزات اساسی در طول زمان گسترش یابد.

برای استفاده بهتر از منابع داخلی ، کمیسیون با کشورهای عضو برای شناسایی پروژه های استخراج و فراوری در اتحادیه اروپا که می توانند تا سال ۲۰۲۵ به بهره برداری برسند همکاری خواهد کرد. تمرکز ویژه بر روی مناطق استخراج زغال سنگ و سایر مناطق در حال گذار با توجه ویژه به تخصص و مهارت های مربوط به استخراج و فرآوری مواد اولیه خواهد بود.

در راستای توافقنامه سبز اروپا ، اقدامات دیگر به حلقه و پایداری زنجیره ارزش مواد اولیه می پردازند. بنابراین کمیسیون تا پایان سال ۲۰۲۱ معیارهای تأمین مالی پایدار برای بخشهای استخراج را توسعه خواهد داد. همچنین از پتانسیل مواد اولیه حیاتی ثانویه موجود در ذخایر و ضایعات اتحادیه اروپا برای شناسایی پروژه های قابل بازیافت تا سال ۲۰۲۲ نقشه برداری خواهد کرد.

کمیسیون برای اطمینان از تأمین مواد اولیه حیاتی که در اروپا یافت نمی شود ، مشارکت های بین المللی استراتژیک را ایجاد خواهد کرد. مشارکت های آزمایشی با کانادا ، کشورهای علاقه مند در آفریقا و همسایگان اتحادیه اروپا از سال ۲۰۲۱ آغاز می شود.

مركز پايش تحولات انرژی جهان

  • نویسنده : محمد کریمی