یکی از الزامات فعالیت تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در حوزه انرژی، آگاهی از آخرین رویدادها و تغییر و تحولات صنعت انرژی جهان و منطقه است. راه‌اندازی (مرکز پایش تحولات انرژی جهان)ضمن اینکه می‌تواند به‌خوبی این نیاز را پاسخ دهد، امکان ایجاد بستری برای به اشتراک‌گذاری اطلاعات و ارائه تحلیل‌های مفید فراهم می‌کند. همچنین رصدخانه انرژی، ساز و کار پشتیبان برای تصمیم‌گیریِ سیاست‌گذاران بخش انرژی را به وجود خواهد آورد. لذا، کثرت اخبار و سرعت بالای تحولات انرژی جهان، موجب شده است، «اتاق پایش تحولات انرژی جهان »، در گزارش‌های خبری-تحلیلی خود، با طرح مهمترین اخبار و تحولات انرژی جهان، دلایل، اهداف و پیامدهای تحولات را نیز به صورت روزانه بررسی نماید. مبنای گزارش، ارائه راهبردی‌ترین و مهمترین اخبار تحولات انرژی جهان است.

 

مركز پايش تحولات انرژی جهان