مرکز پایش تحولات انرژی جهان وابسته به اندیشکده حکمرانی انرژی و منابع ایران، با تکیه بر ظرفیت دانش نخبگانی خود از میان انبوه مطالب در حوزه انرژی، اتفاقات و رویدادهای مهم و هم‌چنین اظهارات، تصمیمات و عملکرد مسئولین خارجی را در قالب اخبار جمع‌آوری کرده و به تحلیل و ارزیابی آن‌ها می‌پردازد. اخبار و تحلیل‌های این مرکز، خوراک لازم برای تولید گزارش‌های رصدی این اندیشکده را فراهم می‌کند.

مركز پايش تحولات انرژی جهان